Voor nóg meer sportdeelname

 Vijf groepen die achterblijven op sport. Maar hoort de vijfde wel in het rijtje thuis?

Mensen met een beperking, de LHBTIQ+ gemeenschap, mensen met een lage SEP, ouderen,  en mensen met een migratie achtergrond. Dit zijn de groepen die minder aan sport deelnemen. Maar als migratie achtergrond wordt gedifferentieerd blijven er slechts vier groepen over.


Hoe sport ook wonderen kan doen op je CV: een initiatief voor universitaire studenten

Universitaire studenten met een migratie achtergrond zijn er volop. In het bedrijfsleven  zijn ze vaak ondervertegenwoordigd.
Kan sport als socialisatie middel deels dit fenomeen tegengaan?
Wij experimenteren hiermee middels een MDT-traject.


Inclusieve Sport is een advies- en strategiebureau gericht op het verhogen van de georganiseerde sportdeelname onder twee groepen

Nederlanders met
een migratie achtergrond

Nederlanders met een lage sociaaleconomische positieDeze groepen worden vaak verward met elkaar. In sommige gevallen overlappen deze groepen, vaak ook niet. Wanneer migratie achtergrond niet met lage SEP overlapt, is er geen sprake van een achterstand op sportdeelname.